Kávomaty

V spoločnosti Kávomaty kladieme veľký dôraz na spoločenskú zodpovednosť v oblasti životného prostredia a vyššej kvality životnej úrovne zamestnancov. Pripravili sme líniu automatov pod označením GREEN LINE & HEALTHY SNACK, ktorej cieľom je vyššia úroveň pri poskytovaní vendingových služieb.

Do tejto línie dodávame suroviny od certifikovaných producentov, ktorí pri pestovaní, spracovaní a distribúcii dodržujú prísne procesy na zlepšenie kvality života a životného prostredia a to hlavne v týchto oblastiach:

  • Zachovať kvalitu pôdy a zabrániť erózií
  • Znížiť používanie chemikálií
  • Ochrana voľne žijúcej zvere
  • Lepšie životné podmienky pre pracovníkov

Línia HEALTHY SNACK, má za cieľ väčší predaj zdravých produktov, cez balené čerstvé ovocie až po 100% čerstvé šťavy a tým znížiť predaj vysokokalorických produktov, s ktorými sú spojené rôzne civilizačné choroby ako napríklad obezita, vysoký krvný tlak, cholesterol...

GREEN LINE si kladie za úlohu aj znížiť negatíva dopadu na životné prostredie. Vďaka nasadeniu hybridných pohárikov vo vendingu sa pri výrobe znižuje podiel vyprodukovaných CO2 až o25% oproti bežným plastovým pohárikom. Samozrejmosťou je aj separovaný odpad na plastové poháriky a voľby nápoja do vlastnej šálky, bez potreby plastového pohárika.

Nové vendingové automaty majú až o 90% nižšiu spotrebu energie vďaka novému systému prípravy kávy s názvom „VARITHERM“, kde na rôzne typy nápojov automat nastaví správnu teplotu v momente voľby nápoja zákazníkom a tým sa znižujú energetické nároky na permanentný ohrev.

„My v Kávomatoch veríme, že i takýmito krokmi môžeme prispieť k ochrane životného prostredia a zvýšenia úrovne poskytovaných vendingových služieb zákazníkom.“

Spoločnosť Kávomaty, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov. Za toto obdobie sa podarilo dostať spoločnosti do povedomia zákazníkov kvalitnými produktmi a profesionálnym prístupom k zákazníkom. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Kávomaty je prevádzkovanie, predaj a prenájom širokého sortimentu samo-obslužných nápojových automatov, sódobarov a automatov na predaj kusových výrobkov. Významnou súčasťou aktivít spoločnosti je aj distribúcia špičkovej kávy s kompletným profesionálnym riešením pre oblasť gastronómie ako aj pre kancelárie a zamestnávateľské subjekty. Spoločnosť Kávomaty, s. r. o., poskytuje svoje služby na celom Slovensku prostredníctvom svojich piatich pobočiek.

Viac o spoločnosti Kávomaty