Slovenské pramene a žriedla

Spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s. /SPŽ/ je jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov na Slovensku. Má vedúce postavenie v segmente neochutených minerálnych vôd so značkou Budiš a v segmente sirupov so značkou Zlata studňa.

Spoločnosť berie svoju vedúcu pozíciu zodpovedne a okrem podpory športu a kultúry sa dlhodobo venuje problematike ekológie a kvality pitnej vody na Slovensku. Všetky výrobné závody spoločnosti sú držiteľom certifikátu IFS najvyššej úrovne „HIGH LEVEL“.

SPŽ zrecyklujú prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti General Plastic ročne viac PET materiálu ako umiestnia na trh všetky závody skupiny. Spoločnosť kladie špeciálny dôraz na ochranu vodného zdroja, čo si vyžaduje najmä zabezpečenie z hľadiska jeho prípadného znehodnotenia, optimálneho využívania a udržiavania jeho kvalitatívneho stavu, ktorým je napr. aj mineralizácia.

Zmena prichádza predovšetkým z vnútra a SPŽ si to uvedomuje. Svoju víziu premieta do zamestnancov, ktorí nasledujú firemné hodnoty integrity, tímovej prace orientácie na zákazníka a osobného rozvoja.

Viac o spoločnosti Slovenské pramene a žriedla.