GreenWay Infrastructure

GreenWay prevádzkuje najkomplexnejšiu sieť inteligentných rýchlonabíjacích staníc na Slovensku a prostredníctvom našich služieb nabíjania umožňujeme našim klientom komfortné, plnohodnotné využívanie elektromobilu na celom území Slovenska i v zahraničí.

Slovensko si zaslúži čisté životné prostredie. Dnes veľká časť znečisťujúcich látok pochádza z dopravy. GreenWay chce podporiť prechod k čistým technológiám a preto buduje a rozvíja sieť nabíjacích staníc pre elektrické autá.

Cieľom GreenWay nie je iba rozvoj samotnej siete a sprístupnenie elektromobility každému, ale hlavne Slovensko ako krajina šetrná k svojej prírode a ľuďom, ktorí v nej žijú.

GreenWay je moderná spoločnosť, ktorá sa pozerá do budúcnosti a orientuje sa na sektory, ktoré sú prinajmenšom na Slovensku v mnohom nové a inovatívne. Jedným z týchto segmentov je aj budovanie a prevádzkovanie siete nabíjacích staníc pre elektrické autá.

Viac o spoločnosti GreenWay