Dolphin Slovakia

V Dolphine máme vášeň pre plnenie pramenitej vody najvyššej kvality. Plniace linky Dolphinu získali certifikáty NSF a GWCA a zaviedli najvyššie štandardy v oblasti hygieny, logistiky, geohydrológie, bezpečnosti a zabezpečenia kvality. V Dolphine plníme fľaše priamo pri prameni vody, ktorá pochádza z chránených historických podzemných zdrojov.

V Dolphine sme sa zaviazali poskytovať našim zákazníkom pitnú vodu s dôrazom na jej najvyššiu kvalitu spolu s najvyššou úrovňou služieb pre zákazníkov. Keďže voda je cenný prírodný zdroj, máme úctu k životnému prostrediu tak vo výrobnej, ako aj našej distribučnej činnosti. Pretože voda hrá dôležitú úlohu v živote každého z nás, je našim cieľom mať pozitívny vplyv na spoločnosť, ktorej poskytujeme naše služby. Tento cieľ chceme dosiahnuť pomocou oddaného tímu, spolu s vytvorením skvelého miesta pre prácu.

Pracujeme na lepšej budúcnosti!

Od svojho vzniku sa Dolphin zameriaval na eco-friendly riešenia a vždy hľadal alternatívu šetrnú k životnému prostrediu. Dolphin je známy ako inovátor v oblasti priemyslu, ktorý poskytuje nové koncepty a udržateľné riešenia.

Dolphin zohladňuje dopad svojich procesov na životné prostredie v celom reťazci, riadi výrobu vody a dodávku od zdroja do miesta spotreby. Dodávatelia sa vyberajú na základe ich eco-friendly prístupu a použitých materiálov s cielom podporiť recykláciu a znižovanie množstva obalov.

Filtrovaná prírodou, plnená pri zdroji

Dolphin plní svoju pramenitú vodu priamo z vlastného certifikovaného zdroja a kontroluje minimálne využívanie prírodných zdrojov, dopravu a likvidáciu odpadu.

Dolphin používa ECO-friendly produkty ako sú:

  • Papierové poháre
  • 100% recyklovatelné PC flaše
  • Polykarbonátové a nerezové kabinety chladičov vody
  • Kompresory s chladivom R134a

OP-crate, revolučný nový logistický systém na skladovanie a prepravu fliaš z výrobnej linky ku konečnému zákazníkovi, je vynálezom Dolphinu. Vyrobený zo 100% recyklovaného plastu, OP-crate optimalizuje logistiku, skladovanie a distribúciu, šetrí energiu a materiál. Pre výrobcov a distribútorov je ekonomickejším riešením.

Línia Dolphin Pro je naj eco-friendly riešením pre každé prostredie v oblasti stravovania. Reštaurácie, hotely a stravovacie jednotky môžu znížiť odpad z malých PET fliaš a zároveň znížiť svoje výdavky. Personalizované fľaše tiež pomáhajú komunikovať ich eco-friendly politiku smerom k ich zákazníkom.

Šetrenie energie

Chladiče vody Dolphin sú vybavené ekonomickým chladiacim systémom, ktorý šetrí energiu. Integrované chladiace sondy a prechod do pohotovostného režimu sú niektoré z našich riešení. Šetria energiu a náklady!

Recyklácia

Výber 100% recyklovatelných materiálov na kabinety chladičov vody a flaše, ako sú nerez a polykarbonát, nám pomáha opätovne použiť viac ako 85% materiálu z našich produktov.

Znižovanie odpadu

Minimalizáciou obalového materiálu šetríme na odpade! Ukončili sme balenie chladičov do krabíc, flaše na dopravu umiestňujeme do systému vyrobeného z recyklovaného plastu. Šetríme papier podporou využívania elektronickej faktúry u našich zákazníkov.

Dolphin plní pramenitú vodu, zabezpečuje servis chladičov vody a dodáva vodu do firiem a domácností od roku 1997. Dolphin je kľúčovým európskym hráčom, s výrobnými linkami v Holandsku, Nemecku a na Slovensku a distribúciou rozšírenou po celej Európe. Manažment Dolphinu zastával vedúce pozície v národných a medzinárodných asociáciách chladičov vody a vždy boli lídrami v rozvoji tohto priemyslu v Európe.

Viac o spoločnosti Dolphin