Auto Palace Bratislava

Trendy v posledných rokoch smerujú k tomu, že spoločenská zodpovednosť či udržateľnosť zdrojov idú ruka v ruke s inovatívnymi riešeniami a tieto pojmy nie sú v dnešnej dobe progresívne zmýšľajúcim a zodpovedným firmám cudzie. Teší nás, že ani Auto Palace nie je výnimkou a ako predajca automobilov sa usiluje reflektovať na zmeny a pokrok, ktoré prebiehajú v automobilovom segmente.

Uvedomujeme si, že budúcnosť patrí alternatívnym riešeniam a citlivejšiemu prístupu k životnému prostrediu, preto sa snažíme svojou troškou prispieť k celospoločenskému úsiliu. V našich showroomoch inštalujeme elektrické napájacie stanice pre elektromobily. Dbáme o to, aby dostatočný priestor na prezentáciu mali aj hybridné vozidlá a usilujeme sa šíriť osvetu o tejto „ budúcnosti mobility" cez naše komunikačné kanály. Okrem toho v rámci nášho servisu recyklujeme materiály ako kov, papier či olej na výrobu druhotných surovín a zároveň v servise BMW využívame olej vyrobený z plynu, nie z ropy.

Viac o spoločnosti Auto Palace Bratislava.