O Business Lease Clube

Business Lease Club je otvorený všetkým zákazníkom Business Lease Slovakia. Svojou orientáciou, ktorá stojí najmä na hodnote udržateľného rozvoja, smeruje k spájaniu partnerov, ktorých hodnoty sú podobné. Výsledkom takejto spolupráce budú nielen spoločné projekty, ale najmä prienik komunikačných kanálov, osveta a vzdelávanie klientov Business Lease Slovakia formou webinárov, interaktívne prvky komunikácie a v konečnom dôsledku aj benefity za zodpovedný prístup k zdrojom.