Zvyšovanie bezpečnosti na cestách

S klubovým partnerom ASA sme sa porozprávali o bezpečnosti na cestách.
Na tému bezpečnosti na cestách by sme ťažko našli lepšieho partnera na rozhovor, než je pani Eva Štefucová, Obchodná a marketingová riaditeľka zo spoločnosti Autoklub Slovakia Assistance. V ASA sa venujú starostlivosti v núdzových situáciách vozidiel a ich posádky, ako aj vzdelávaniu detí i dospelých pri predchádzaní krízových situácií.

Každý deň, keď si pozrieme správy, je tam veľmi veľa tragických príbehov z našich ciest, čím to je?

           Eva Štefucová: Napriek políciou deklarovanej klesajúcej nehodovosti za minulý rok oproti roku 2015 na našich cestách je stále čo doháňať. Chyby, ktorých následky sú, žiaľ, tragické a fatálne, sa objavujú na oboch stranách. Tak na strane vodičov, ako aj na strane chodcov a cyklistov.

Nie je pre vás demotivijúce sledovať to množstvo každodenných nehôd?
            Eva Štefucová:Každý vyhasnutý život, a hlavne ten mladý, je veľkou tragédiou a nešťastím. Preto sa ASA, okrem pomoci motoristom na cestách, venuje intenzívne prevencii a vzdelávaniu v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Začíname s deťmi už v predškolskom veku a deťmi I. stupňa základných škôl. Samozrejme sa snažíme osloviť všetky vekové kategórie.

ASA vyvíja mnoho aktivít v rámci osvety a bezpečnosti na cestách. Sú naši šoféri poučiteľní?
            Eva Štefucová: Poučiteľní, alebo nepoučiteľní. Otázka hodná filozofa. Každým rokom na cestách končí generácia vodičov, no každým rokom nám aj pribúda generácia mladých vodičov a štatistika je neúprosná, vodiči od 18 do 24 rokov sú najrizikovejším ľudským faktorom na cestách. A treba si uvedomiť, že autoškola ich nemôže naučiť všetko, tá ich postaví na štartovaciu čiaru ich vodičskej praxe.

Nedávno sme v médiách mohli zachytiť kampaň Stay bright. Čo je cieľom tejto kampane?
            Eva Štefucová: Už názov kampane Stay bright, teda Buď viditeľný, napovedá, že je zameraná na to, aby sme boli viditeľní na cestách a upozorňovali tak na zvyšovanie bezpečnosti. Kampaň je primárne určená chodcom a cyklistom, hlavne v mladom veku, aby sa naučili používať reflexné prvky a v budúcnosti ich používali automaticky. Pretože čím viac ich na sebe máme, tým sme viditeľnejší a viac v bezpečí, keďže vodiči nás zbadajú na ceste oveľa skôr.

Čo všetko je súčasťou tejto kampane?
            Eva Štefucová: Kampaň prebiehala na ZŠ v bratislavskom kraji ako pilotný projekt, ktorý je zameraný pre cieľovú skupinu detí vo veku 6 až 10 rokov, aby boli na ceste viditeľné. K tejto kampani je pripravené aj krátke náučné video so slovenským komentárom. S deťmi diskutujeme a rozdávame im reflexné prívesky a reflexné samolepky s motívom kampane.

Čo vás viedlo k osvete cyklistov a chodcov?
            Eva Štefucová: ASA sa dopravnej výchove detí a mládeže venuje veľmi intenzívne, pretože aj ony sú účastníkmi cestnej premávky. Či už ako chodci alebo cyklisti. A treba si povedať, že sú najzraniteľnejšou časťou celého tohto dopravného procesu. Vodiča auta chráni karoséria auta, no ich nič, a práve preto sa im snažíme vysvetliť a naučiť ich, že reflexné prvky na oblečení či na bicykli, rovnako aj prilba sú dôležitou súčasťou prevencie nehôd, preto ich treba používať automaticky a nepodceňovať ich.
 
Kampaň prebieha už pár týždňov, viete zhodnotiť prvé výsledky?
            Eva Štefucová: Kampaň beží stále ďalej a veríme, že výsledky sa odzrkadlia hlavne v znižujúcich sa počtoch nehôd na cestách.

Aké ďalšie aktivity plánujete?
Naďalej pokračujeme v úzkej spolupráci so štátnymi aj neštátnymi inštitúciami a podporujeme všetky aktivity týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky a prevencie pri znižovaní nehodovosti na cestách.

Ak by ste mali vysloviť vaše osobné želanie, alebo odkaz pre vodičov, čo by to bolo?
            Eva Štefucová: Keď si sadáte za volant, vedzte, že na cestách nie ste len vy. Sú tam aj chodci, aj cyklisti. Plne sa venujte riadeniu vozidla a sledujte, čo sa deje pred aj za vami, pretože vzájomnej tolerancie a ohľaduplnosti v cestnej premávke nie je nikdy dosť.

Ďakujeme.