Predstavenie partnerov Clubu

Čo je to Business Lease Club a kto sú jeho partneri? Dozviete sa v tomto videu.

1. október 2016 bol pre spoločnosť Business Lease Slovakia výnimočný. Výnimočný nielen tým, že predstavuje zásadný míľnik v pôsobení spoločnosti na trhu, ale najmä tým, že sa stretli výnimoční ľudia, aby spoločne zahájili Business Lease Club, ktorý je otvorený všetkým zákazníkom Business Lease. Táto platforma je unikátna najmä synergiou postavenou na štyroch základných piliéroch: udržateľnosť, inovácie, mobilita a solidarita.